۱۳۹۰ دی ۲۵, یکشنبه

805 - ترجمه‌ناپذیری

مبانی «هویت‌ساز» هر زبان بخش‌های «ترجمه‌ناپذیر» آن زبان است؛ مثلا، در زبان فارسی، عبارات «پت و پهن»، «پک و پوز»، «زر و پر»، «شر و ور»، «کت و کلفت»، «زلم زیمبو»، «دنگ و فنگ»، «انتر منتر» و «چپل چلاق» این وظیفه را عهده‌دار هستند