۱۳۹۰ دی ۲۲, پنجشنبه

804 - حقوق خونخواران

اگر از طرفداران حقوق حیوانات هستید، وقتی مسافرت می‌روید، همه‌ی پشه‌ها را از خانه بیرون کنید؛ اگر خانه نباشید، همه‌شان از گرسنگی می‌میرند