۱۳۹۰ دی ۲, جمعه

796 - معجزه‌ی شوخی ۲

ملاک تسلط بر یک زبان این نیست که بتوانید به آن زبان، مقاله بنویسید یا به‌راحتی صحبت کنید یا حرف‌های مردم کوچه و بازارش را بفهمید؛ ملاک تسلط آن است که بتوانید به آن زبان «شوخی» کنید

معجزه‌ی شوخی ۱