۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

797 - در ضرورت اندازه‌گیری

دو تا از عوامل اصلی چاقی این است که توی خانه آینه قدی و ترازو نداشته باشی