۱۳۹۰ آبان ۴, چهارشنبه

773 - معجزه‌ی شوخی

شناختن آدم‌ها چندان سخت نیست؛ کافی‌ست با «ارزش»هایشان شوخی کنید