۱۳۸۸ بهمن ۱۰, شنبه

482 - وکالت بلاعزل

قضیه ساده‌اس؛ وقتی بذاریم به جای خودمون، "قانون" تو روابط شخصیمون دخالت کنه، یعنی آماده‌ی ازدواجیم