۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

483 - ویندوز و حماقت‌های آن

از مایکروسافت احمق‌تر داریم؟ کجای دنیا دیدین که واسه خاموش کردن یه چیز استارت بزنن؟