۱۳۸۸ بهمن ۹, جمعه

481 - غلط‌های درست

نه! بزرگترین "تعارض عقل و احساس" اونجایی نیست که این دو تا هم دیگه رو نقض کنن، برعکس اونجاس که عقلت می‌گه احساست غلطه ولی احساست می‌گه عقلت درسته (یا برعکس)