۱۳۸۸ آبان ۳, یکشنبه

412 - ای دل قاسم! ۲

آیا وقتی پدر و مادر از مشکلاتشان می‌گویند، کاملا درکشان می‌کنید؟
آیا وقتی کسی برخلاف میل‌تان کاری می‌کند، سعی می‌کنید منطقی باشید؟
آیا یک لباس بادوام و گران را به لباسی زیبا و ارزان ترجیح می‌دهید؟
خوشحال نشوید
احساس غرور نکنید
شما فهمیده و حسابگر نیستید
شما پیر شده‌اید

ای دل قاسم! ۱