۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه

393 - ای دل قاسم!

آیا هر روز بیش از پیش در فکر تناسب اندام‌تان هستید؟
آیا اغلب چیزهای که می‌خورید، می‌بویید، می‌بینید یا می‌شنوید نوستالژیک است؟
آیا تعداد «یادش به خیر»هایتان به نحوی چشم‌گیر افزایش یافته است؟
نترسید
نلرزید
شما وسواسی و افسرده نیستید
شما پیر شده‌اید
‌ ‌ ‌ ‌