۱۳۸۸ آبان ۴, دوشنبه

413 - تاملات نابهنگام ۳

کسی که موقع عـرق خوردن تعداد پیک‌هایی که خورده رو دقیق می‌دونه با کسی که وقتی تو خیابون راه می‌ره همش مواظبه که پاشو روی بند سنگفرشای پیاده‌رو نذاره با اونی که موقع مـعاشقه تعداد "عقب-جلو"‌ها رو یکی یکی می‌شماره، شباهتی دارن؟