۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

383 - لگدی به ترجمه

عادت چند تا پست پشت سر هم رو ترک کردم اما این یکی فرق می‌کنه! گوش کنین:

29 شهریور، روز نسبتا قدس، تعداد زیادی پوستر انگلیسی چاپ شد که قرار بود جمله‌ی روش این معنی رو بده «‌و‌لا‌یـت فـقـیه،‌ ر‌مز ‌پیر‌وزی» و در اوج اعتماد به نفس روی پوستر نوشته شده بود:
Province of Jurist, The Secret of Victory
دیگه نگم که Province یعنی و‌لا‌یت (به معنی استان و ایالت)

این پوستر باهوشمندانه را ببینید