۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

و مرگی دیگر...

گرچه این روزها اخبار مرگ را راحت‌تر از اخبار هواشناسی می‌شنویم، ظاهرا هیچ چیز از اندوه مرگ «پرویز» نخواهد کاست. سال‌ها پیش «همراه شو عزیز» را بر زبانمان انداخت تا چه اهل شور و ماهور باشیم و چه نباشیم، همیشه همراهمان بماند ولی امروز همراهش نیستیم. ما او را تنها گذاشتیم و نه او ما را

«ایران خورشیدی تابان دارد» و «قطعه‌ی بهاریه»‌اش را هم ‌گذاشتم تا کمی از ملال این روزها بکاهد