۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

382 - جوینده جوینده است (دقایق 5)

دقت کردین؟
یه بخش [بزرگ یا کوچیک] از موفقیت هر کس به انتخاب‌های بقیه‌ی آدم‌ها وابسته‌اس

[این یکی رو همه دقت کرده بودن؟ خب خدایی دیگه جمله‌ی «جوینده یابنده است» رو به خورد ملت ندین]

دقایق 4