۱۳۸۸ فروردین ۱۵, شنبه

240 - شش جهت است این وطن! (دقایق ۴)

دقت کردین؟
بزرگترین مشکل وقتیه که هم راه پیش داشته باشی هم راه پس

دقایق ۳