۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

۱۰۳۹. نیمروی نقره‌ای

تمام کارگردانان جهان، دست‌کم یک بار، از فرایند سرخ‌شدن تخم‌مرغ فیلم گرفته‌اند