۱۳۹۵ آذر ۲۲, دوشنبه

۱۰۴۰. در بوتهٔ نقد

این فحش «فلانی زیر بوته عمل اومده» پیش‌فرضش اینه که عملکرد کلی بابا ننه‌ها از بوته بهتر بوده