ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

۱۰۳۳. وحدت حوزه و دانشگاه

از تحولات زبانی فارسی در دههٔ گذشته یکی اینکه در صحبت‌های روزمره، لقب «استاد» جای «حاجی» را گرفته است