۱۳۹۴ شهریور ۳, سه‌شنبه

۱۰۳۲. تقوای وب‌گردان

پیامی روی صفحه آمد که «اگر سنتان زیر ۱۸ سال است، این صفحه را ببندید».
صفحه را بست، رفت و به انتظار نشست