۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

۱۰۳۴. سال سقوط، سال فرار

هر آهنگی که بعد از ۱۹۸۰ ساخته شده باشه، آهنگ جدید حساب می‌شه