۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

۹۵۳. کارکردهای خانواده

«به خدا ما زن و بچه داریم»
این یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره‌ی هر موضوعی، در هر زمینه‌ای است