۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

۹۴۸. کارکردهای مذهب

علی‌رغم همه‌ی انتقاداتی که به مذاهب سازمان‌یافته وارد است، هنوز «یا حضرت عباس!» بهترین واکنش به بعضی آدم‌ها و اتفاق‌هاست