۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

۹۴۷. مغالطه‌ی «نه الزاماً»

یکی از مغالطه‌های خوب و پرکاربرد، مغالطه‌ای است به نام «نه الزاما». در این موقعیت، در جواب هر نقد یا نظر مخالفی، می‌توانید بگویید: «نه الزاما»، «نه الزاما این طور نیست» و این را در حالی می‌گویید که طرف مقابل اساسا حرفی از «الزام» و «ضرورت» نزده، مثلا:
شما: وطن‌پرستی مهم‌ترین ارزش و سازنده‌ی هویت مردم است
نقد: نژادپرستی «ممکن است» در لباس وطن‌پرستی پنهان شود
شما: نه الزما!
جهان شناختی ما، جز در بعضی حوزه‌های خاص، جهان «امکان» است و ازاین‌رو، هیچ چیز «الزاما» هیچ چیز نیست. بنابراین، عبارت «نه الزما» زیادی درست است؛ در جواب اغلب حرف‌ها و نظرها می‌توانیم بگوییم: «نه الزاما»، بدون اینکه حرف مشخصی زده باشیم