۱۳۹۱ آبان ۱۷, چهارشنبه

۹۲۲. خاورمیانه و انتخابات آمریکا

برای ما انگار همیشه داستان این است: انتخاب بین بد و بدتر، چه انتخابات خودمان باشد، چه آمریکا. این یعنی ما هیچ‌وقت برای چیزی که به دست می‌آوریم، تبریکی نمی‌گوییم و نمی‌شنویم بلکه برای بلای بدتری که ممکن بود سرمان بیاید و حالا فعلا نیامده، خوشحال می‌شویم. بخش طعنه‌آمیز ماجرا آنجاست که ما از هر دوی این رأی‌گیری‌ها هم محرومیم، مملکت خودمان که کرکره‌ی انتخابات را پایین کشیده و آمریکا هم که آن ور دنیاست و دست‌مان بهش نمی‌رسد (هرچند تحریم‌ها و هواپیماهای بی‌سرنشین آنها به اینجا می‌رسد)
پیروزی اوباما برای بخشی از مردم جهان، به‌ویژه آمریکایی‌ها، رخدادی مبارک است اما شاید برای ما، چندان جای تبریک نداشته باشد. آنچه ما را دلگرم می‌کند بی‌شک، شکست میت رامنی است؛ یعنی، شکست عقاید پوسیده و خطرناک نیروهای راست افراطی، البته عجالتا، تا چهار سال دیگر. در مبارک بودن این شکست، هم ما، هم آمریکایی‌ها و هم دیگر مردم جهان، مشترکیم