۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

۹۲۱. لگد فیزیکی به جهان متافیزیکی

جهان محافظه‌کارست. قوی‌ترین نیروی جهان نه عشق است، نه نفرت، نه آزادی، نه آگاهی، نه ایمان، نه عقل، نه امید، نه یأس، نه منفعت، نه ایثار، نه راستی، نه فریب... قوی‌ترین نیروی جهان اینرسی است