۱۳۹۱ آبان ۲۰, شنبه

۹۲۳. مشاوره‌ی تحصیلی رایگان

«فلسفه» بدترین رشته برای کسب درآمد و بهترین رشته برای باز کردن سر صحبت است