۱۳۹۱ آذر ۶, دوشنبه

۹۲۷. خیلی خیلی

هیچ چیز «خیلی» به درد نمی‌خورد. هر کاری را که «خیلی» انجام دهی، مضر می‌شود؛ مثلا «خیلی» امیدوار باشی یا «خیلی» ناامید... حتی اگر «خیلی» زندگی کنی، می‌میری