۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

۹۲۶. عصر بی‌ارتباطات

این هزار بار، جواب تلفن رو با تلفن می‌دن، جواب ایمیل رو با ایمیل، جواب چت رو با چت و قس علی هذا. وقتی بهت زنگ می‌زنن و جواب نمیدی، رو دیوار یارو پیام نذار که «زنگ زده بودی!»