۱۳۹۱ آذر ۱۱, شنبه

۹۲۸. اخلاق پاییزی

آب‌ریزش بینی فعالیت مغز را مختل می‌کند. با سرماخوردگان مهربان باشیم