۱۳۹۱ آبان ۲۵, پنجشنبه

۹۲۵. مزخرفات موزون و خزعبلات مقفا

«از فضل پدر تو را چه حاصل؟»
اصلا غیر از انتقادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که به این جمله وارد است، این ضرب‌المثل رسما ژنتیک را به مسخره گرفته