۱۳۹۱ آبان ۲۱, یکشنبه

۹۲۴. دوصد گوینده و نیم کننده

رفیق جان، آن حرف‌های بلند و آتشینت در مترو، درباره‌ی ضرورت سرگونی حکومت، بیش از آنکه به انقلاب منجر شود، به سر درد هم‌قطاران می‌انجامد