۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

۹۰۲. اقتصاد آزادی‌بخش

مشکل مالی دارید؟
غم نان دارید؟
مسلحانه، قیام کنید
قیام مسلحانه درآمدش خوب است