۱۳۹۱ مرداد ۲۹, یکشنبه

۹۰۳. تاملات نابهنگام ۱۷

آیا عبارت «این ور قر بدم یار گله داره، اون ور قر بدم یار گله داره» مبنای نظری شعار «نه شرقی، نه غربی» است؟