۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

891 - کمیاب‌ترین کباب جهان

زیر عکسی از «کمیاب‌ترین پرنده‌ی جهان»، نوشت: «اینا کباب‌شون خوردن داره»