۱۳۹۱ تیر ۲۲, پنجشنبه

890 - وجه وصفی در پخت‌وپز

ابتدا بادمجان را شسته، پوست گرفته، خرد کرده، سرخ نموده، خورده، رفته و هنوز به خانه برنگشته است...


منبع: شب‌نشینی رفقا