۱۳۹۱ تیر ۲۰, سه‌شنبه

889 - عارضه‌ی جان به مضار آغشته‌ی منی

چاره‌ای نیست. برای من، تو از عوارض جانبی زندگی هستی