۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

888 - بوسه‌های سوزشگر

معمولا، آنهایی که کتابی را می‌بوسند، همان‌هایی هستند که کتابی دیگر را می‌سوزانند