۱۳۹۱ تیر ۱۳, سه‌شنبه

887 - ندانم‌کاری

معمولا جمله‌هایی که با «نمی‌دانم چرا...» شروع می‌شوند، عاقبت ندارند