۱۳۹۱ تیر ۱۱, یکشنبه

886 - تأملاتی در باب پرستش

یکی از ویژگی‌های «خورشیدپرستی» این است که نمی‌شود گفت: «من خورشید خودم را می‌پرستم، تو خورشید خودت را بپرست»