۱۳۹۱ خرداد ۱۰, چهارشنبه

872 - آنتولوژی شعر

«چهارشنبه» خون جای بارون «نمی‌چکید»؛ وزن و قافیه‌اش جور نبود