۱۳۹۰ بهمن ۶, پنجشنبه

811 - محدودیت منابع و اسطوره‌ی تلاش

محدودیت آب، محدودیت انرژی، محدودیت ثروت، محدودیت رفاه و همه‌ی محدودیت‌های جسمی و ذهنی و طبیعی و مصنوعی: آدم‌ها تصوری از «محدودیت‌ها» ندارند. خیال می‌کنند از هر چیز آنقدر هست که همه، اگر «تلاش» کنند، از آن بهرمند می‌شوند. مبنای تصور احمقانه‌ی «خواستن توانستن است»، همین است