۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

790 - در رد و اثبات علم

نتایج یک تحقیق کاملا غیرعلمی نشان داده است که نتایج تحقیقات غیرعملی قابل‌اتکا نیستند