۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

789 - له و علیه شکم

این‌که «مرد باید شکم داشته باشه یا نه؟» خیلی دوستی‌ها رو به دشمنی و خیلی دشمنی‌ها رو به دوستی تبدیل کرده