۱۳۹۰ آذر ۱۹, شنبه

791 - جنگ، جنگ تا پیروزی!

از ابتدای تاریخ، صاحبان جنگ دوگانه‌ی «پیروزی و شکست» را به خورد آدم‌ها داده اند. البته راست گفته اند، در جنگ، پیروزی و شکست داریم اما فقط برای صاحبان جنگ. برای باقی آدم‌ها، هیچ جنگی پیروز ندارد