۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

788 - ارتش آزادی‌بخش و مداخله‌ی بشردوستانه

عملی‌ترین راه برای رد نظر ایرانی‌هایی که با حمله‌ی نظامی به ایران موافق اند، این است که هر شب، وقتی خوابیدند، زیر ملافه‌شان یک ترقه‌ی ناقابل منفجر کنی. از کجا معلوم، شاید بعد از یکی دو ماه، کمتر خواب جنگ ببینند