۱۳۹۰ آذر ۷, دوشنبه

787 - مدل‌بازی

- خب، عکاسی رو به کجا رسوندی؟
- دنبال چند تا مدل خوب می‌گردم
- جدی؟ می‌خوای نمایشگاه بذاری؟
- نه می‌خوام زن بگیرم