۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

786 - تاریخ به روایت آینده

ایرانی‌ها قوم نژادپرستی بودند، آدم‌ها را بر اساس غذاهایشان طبقه‌بندی می‌کردند؛ سوسمار خوردن را عیب می‌دانستند و کله‌پاچه خوردن را افتخار

منبع: خودم و دیگران!