۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

785 - تحریم‌های هدفمند و خیارهای چینی

آمریکا، انگلیس و اتحادیه‌ی اروپا مبادله‌ی خیار را با ایران تحریم کردند. اخیرا شنیده شده بود که بعضی افراد مهم و مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران، با ناهار، سالاد شیرازی می‌خورند