۱۳۹۰ شهریور ۲۸, دوشنبه

757 - تکرار و اجبار

به هر چیزی که «تکرار» و «اجبار» اضافه کنی، «کوفت» می‌شود. پس، «کوفت» یعنی عملی که «مجبور» باشی «مکرر» انجامش دهی؛ فرقی نمی‌کند عشق‌بازی در نیمه‌شب نمناک پاییز باشد یا باز کردن چاه مستراح خانه‌ی پدری


درباره‌ی کوفت بیشتر بدانیم