۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

592 - کوووفت

این «کوفت» از عجیب‌ترین کلمات زبان ماست که بنا به موقعیت، هم «عشوه» است، هم «فحش»؛ هم جای «آخی عزیزم!» می‌نشیند و هم جای «خفه پدرسگ!»

پ‌ن: می‌دانستید «کوفت» معادل فارسی «سفلیس» هم هست؟ *